Kontakt n.o.
Sociálna starostlivosť pre seniorov
Facebook

Poskytované služby

Služby sociálnej starostlivosti poskytujeme v dvoch našich zariadeniach v Medzeve a Šugove:

Zariadenie pre seniorov Medzev-Grunt

Na tento účel slúži v zariadení 14 miest. Poskytuje sa tu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Špecializované zariadenie Medzev-Grunt

Pre tento účel je košickým samosprávnym krajom objednaných 23 miest. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej č.5 podľa prílohy zákona 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota a iné. Klientom špecializovaného zariadenia je poskytovaná individuálna a skupinová terapia za účasti klinickej psychologičky a psychoterapeutičky. Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie Medzev-Grunt kapacitou 37 miest ponúka izby:

 • dvojlôžkové / 8 /
 • 2+3 apartmány / 3 /
 • trojlôžkové / 2 /

Zariadenie pre seniorov Šugov

Na tento účel slúži v zariadení 56 miest. Poskytuje sa tu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie pre seniorov Šugov s kapacitou 56 miest ponúka izby:

 • jednolôžkové / 6 /
 • dvojlôžkové / 16 /
 • trojlôžkové / 6 /

Zariadenia sa nachádzajú v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Medzeva a Šugovskej doliny. Ich izby sú vybavené polohovateľnými lôžkami, nočným stolíkom a vkusným nábytkom, ktorý dotvára príjemnú atmosféru domova. Súčasťou každej izby je kúpelňa a sociálne zariadenie. Klient má možnosť používať signalizačné zariadenie, prostredníctvom ktorého vie komunikovať s personálom priamo z izby a zároveň je možné prepojiť telefonické hovory na izbu klienta. Bezbarierové riešenie objektov umožňuje aj imobilným klientom pohodlný prístup k verejným a spoločenským miestnostiam.

Nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť poskytuje klientom profesionálne školený zdravotnícky personál. Zároveň je zabezpečená pravidelná spolupráca so všeobecným ale aj s odbornými lekármi. Celodenná strava je prispôsobená požiadavkám klientov podľa ich zdravotného stavu.

V rámci programu ponúkame:

 • rehabilitačno pohybové cvičenia s pomôckami,
 • pracovná rehabilitácia a terapia,
 • tréningy pamäte s certifikovaným personálom,
 • oslavy menín a narodenín,
 • duševné a rétorické cvičenia,
 • vlastná kaplnka a návšteva kňaza,
 • knižnica, televízia a videoprojekcia v spoloč. miestnostiach,
 • možnosť zabezpečenia služieb rehabilitácie na základe objednania služby
 • masáže, manikúry, pedikúry, holiča a kaderníka na základe objednania danej služby
 • organizovanie výletov pre skupiny,
 • flexibilné návštevné hodiny,
 • psychologické konzultácie s klinickým psychológom zariadenia
 • iné služby v závislosti od potrieb a požiadaviek klientov