Kontakt n.o.
Sociálna starostlivosť pre seniorov
Facebook

Poskytované služby

Služby sociálnej starostlivosti poskytujeme v dvoch našich zariadeniach v Medzeve kapacita 37 miest: 18 ŠZ+ 19 ZpS 

 Šugove kapacita 56 miest: 51 ZpS +5 ŠZ

Zariadenie pre seniorov Medzev-Grunt (ZpS)  

Na tento účel slúži v zariadení 19 miest. Poskytuje sa tu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Prijímateľom sociálnej služby sa venuje sociálny pracovník . Na základe individuálneho plánu sa pripravia aktivity,ktorými sa snažíme udržať a precvičovať úkony,ktoré prijímateľ sociálnej služby vie urobiť sám. Nácvik jemnej motoriky, trening pamäte a cvičenie. Zariadenia sú vybavené materiálno- technicky na kvalitné poskytovanie služieb: EKG prístrojmi, kyslíkovými prístrojmi , odsávačkami. 

Špecializované zariadenie Medzev-Grunt a Špecializované zariadenie Šugov(ŠZ)

Pre tento účel je košickým samosprávnym krajom objednaných 23 miest. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej č.5 podľa prílohy zákona 448/2008 Z.z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä: Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota a iné. Klientom špecializovaného zariadenia je poskytovaná individuálna a skupinová terapia za účasti klinickej psychologičky,sociálnej pracovníčky . 

Špecializované zariadenie Medzev- Grunt 18 miest 

Špecializované zariadenie Šugov- Šugovská dolina 5 miest

Zariadenie pre seniorov Šugov(ZpS)

Na tento účel slúži v zariadení 51 miest. Poskytuje sa tu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie pre seniorov Šugov s kapacitou 51 miest ponúka izby:

 • jednolôžkové / 6 /
 • dvojlôžkové / 16 /
 • trojlôžkové / 6 /

Zariadenia sa nachádzajú v krásnom prostredí rekreačnej oblasti Medzeva a Šugovskej doliny. Ich izby sú vybavené polohovateľnými lôžkami, nočným stolíkom a vkusným nábytkom, ktorý dotvára príjemnú atmosféru domova. Súčasťou každej izby je kúpelňa a sociálne zariadenie. Klient má možnosť používať signalizačné zariadenie, prostredníctvom ktorého vie komunikovať s personálom priamo z izby a zároveň je možné prepojiť telefonické hovory na izbu klienta. Bezbarierové riešenie objektov umožňuje aj imobilným klientom pohodlný prístup k verejným a spoločenským miestnostiam.

Nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť poskytuje klientom profesionálne školený zdravotnícky personál. Zároveň je zabezpečená pravidelná spolupráca so všeobecným ale aj s odbornými lekármi. Celodenná strava je prispôsobená požiadavkám klientov podľa ich zdravotného stavu.

V rámci programu ponúkame:

 • rehabilitačno pohybové cvičenia s pomôckami,
 • pracovná rehabilitácia a terapia,
 • tréningy pamäte s certifikovaným personálom,
 • oslavy menín a narodenín,
 • duševné a rétorické cvičenia,
 • vlastná kaplnka a návšteva kňaza,
 • knižnica, televízia a videoprojekcia v spoloč. miestnostiach,
 • možnosť zabezpečenia služieb rehabilitácie na základe objednania služby
 • masáže, manikúry, pedikúry, holiča a kaderníka na základe objednania danej služby
 • organizovanie výletov pre skupiny,
 • flexibilné návštevné hodiny,
 • psychologické konzultácie s klinickým psychológom zariadenia
 • iné služby v závislosti od potrieb a požiadaviek klientov