Kontakt n.o.
Sociálna starostlivosť pre seniorov
Facebook

Akcie pre seniorov

Rok 2015

Rok 2015

 • Deň matiek vystúpenie detí z materskej škôlky v Medzeve
 • September 2015- výlet do botanickej záhrady spojený so zastávkou v cukrárni
 • November 2015- jubilanti "90" vystúpenie folklórnej speváckej skupiny
 • 10.12.2015 výlet Košice spojený s návštevou na Vianočných trhoch
 • 15.12.2015 vystúpenie školákov s programom Vianočná besiedka
 • 20.12.2015 vystúpenie umeleckej školy s hudobnými nástrojmi

Klienti sa podľa možností ich zdravotného stavu zúčastňujú na prípravách Veľkonočných a Vianočných sviatkov .


Rok 2016

 • máj 2016 vystúpenie žiakov ZŠ Medzev s pripraveným programom ku dňu matiek
 • máj 2016 vystúpenie spevokolu z obce Poproč
 • počas letnej sezóny máj-október prechádzky v okolí zariadení. Šugov vychádzky spojené s návštevou reštaurácie Ranč  frekvencia prechádzok je podľa počasia a želania klientov.
 • 26.9.2016 výlet do Košíc spojený s návštevou dómu sv.Alžbety, prechádzka po pešej zóne a posedenie v cukrárni
 • 01.12.2016 vystúpenie hudobnej skupiny GM Birds
 • 06.12.2016  Mikuláš v zariadení spojený so sladkosťami pre klientov, ktorí nemohli navštíviť Košice
 • 06.12.2016  Mikuláš v meste Košice, návšteva Vianočných trhov
 • 8.12.2016 adventný koncert základnej umeleckej školy Medzev
 • 13.12.2016 adventný koncert speváckeho zboru Melody Medzev
 • 19.12.2016 predvianočné vystúpenie detí základnej školy Medzev spojený s venovaním darčekov ručne vyrobených pre klientov zariadenia.


Rok 2017


Rok 2023

 • Veľká noc 
 • Stavanie mája
 • návšteva mesta 
 • výlet na ranč spolu s posedením
 • oslavy narodenín